છોકરીની જાત – કોલેજ માં ભણતી યુવતી ની કરુણ દાસ્તાન, વાર્તા ના અંત માં...

  એક્ટીવા ઘરના જાંપા સાથે અથડાતા અથડાતા રહી ગયું....શોર્ટ બ્રેક મારી.....બપોરનો ૧ વાગેલો..થોડા દિવસોથી ઠંડીનું જોર બરાબર જામેલું.. માહ મહિનાનો ઠંડો પવન ફૂંકાઈ રહેલો...ખુલ્લા રાખેલા વાળ બધાજ વીંખાઈ ગયેલા..એના કપડા અને ચહેરો પરસેવાથી નીતરી રહેલા......

ચાલને યાર રીસ્ટાર્ટ કરીએ – સ્વાતિ સિલ્હર

  કમ્પ્યુટર પર કામ કરતા હોઈએ અને બધું હેંગ થઈ જાય પ્રોગ્રામ NOT RESPONDING બતાવે ત્યારે સી.પી.યુ. માં આપેલું નાનકડું બટન દબાવીએ કમ્પ્યુટર રીસ્ટાર્ટ થાય અને પાછું બધું હતું એમનું એમ થઈ જાય...કેટલું સરસ નહી..કાશ!...

તેરે ઘર આ રહી એક પરી – સ્વાતી સીલ્હર

  ડીઅર માં, સૌથી પહેલાતો તમને માં વાંચીને આશ્ચર્ય થયું હશે નહી! કે મને તો મમ્મી કહે છે પછી આ માં કોણ? માં એટલે તમેજ તો ..બીજું કોણ?.. સમજણ આવી અને જ્યારથી “માં” શબ્દનો અર્થ સમજાયો...
Shares