શું તમે જાણો છો : યુદ્ધ બાદ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જેવા અર્જુન ના રથમાંથી નીચે...

  પ્રેરણાના પંથે - દિનેશ દેસાઈ જીવનમાં સ્વાભિમાન હોય, અભિમાન નહીં પેટા હેડિંગઃ- શ્રેષ્ઠતાના મદમાં રાચતા અર્જુનનું અભિમાન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની વાત સાંભળીને ચકનાચૂર થઈ જાય છે. અર્જુનને પોતાની શક્તિના ગર્વનો અહેસાસ થાય છે અને પોતાની ભુલ સમજાય છે....

રાયણ – લીંબોડીઃ માણસને ચાખો તો જ ખબર પડે – દિનેશ દેસાઈ

સંબંધમાં આપણને જે પાઠ ભણવા મળે છે, એ કોઈ સ્કૂલ-કૉલેજમાં મળતો નથી. રિલેશનમાં પણ લેશન હોય છે. જ્યારે તમને મદદની જરુર હોય ત્યારે તમે બધા પાસે અપેક્ષા ન રાખી શકો. વડ, પીપળ અને લીમડો...

હેપી લાઈફનો ફંડાઃઑલવેઝ બી-પ્લસ–પૉઝિટિવિટી

પ્રેરણાના પંથે - દિનેશ દેસાઈ દરેક વ્યક્તિનો સ્વભાવ જન્મજાત હોય છે. તેને આપણે બદલી શકીએ નહીં, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે પૉઝિટિવ તો અવશ્ય બની શકીએ. દરેક વ્યક્તિમાં કોઈને કોઈ ગુણ હોય છે, એને આવકારીએ.બધા ધર્મો...
Shares